Efter att ha hyllat centerpartiets utveckling i går, finns det anledning att vara mer kritisk i dag. Centerstämman gick nämligen emot partistyrelsen och föreslog att värnplikten ska gälla för både kvinnor och män. Argumentet i sig är det inget fel på: män och kvinnor ska ha lika rättigheter och skyldigheter. Problemet är att värnplikten i sig är fel – och dessutom, av allt att döma, på väg bort. Positivt är att partiet står fast vid den kontroversiella åsikten att facket inte ska kunna vidta stridsåtgärder mot företag som inte har fackanslutna anställda. Det låter som en självklarhet, men som vi har sett drabbas ibland företag av fackliga maffiametoder trots att ingen på företaget vill ha med dem att göra. Denna situation kallar Ella Niia på Hotell- och restaurangfacket för ”arbetsfred och samförstånd”. Fackförbunden talar ett alldeles eget språk. CUF vill gå längre än moderpartiet, men får än så länge inte gehör. Pusha på. Just nu finns det inget annat parti som vill utveckla den svenska arbetsmarknaden som centern vill. På nästa stämma kan man kanske ta ännu ett steg.[SvD]