Nu vill EU veta vilken ras du tillhör. I förslaget till nya diskrimineringsdirektiv står att
”Europaparlamentet rekommenderar medlemsstaterna att överväga insamling av statistiska uppgifter om hur olika raser och etniska grupper är företrädda”. Bara att använda begreppet ”ras” i kampen mot etnisk diskriminering är udda, för att inte säga korkat. Christofer Fjellner kallar det för ”galenskap, om än med goda ambitioner”. Ja, är det inte ofta problemet med politiker? De vill så ”väl” men gör så fel.

[Länk]