Protesterna mot militärjuntan i Burma tilltar. Nu deltar även nunnor i demonstrationerna, det pratas om 5000 munkar och 150 nunnor. Detta är de största protesterna i landet på nästan 20 år. Hittills har regimen varit avvaktande, att slå ned munkar med våld är något man vill akta sig noga för. Polisen vägrade emellertid att släppa fram munkarna till den i husarrest satta demokratikämpen Aung San Suu Kiy under söndagen. Kanske är detta en första markering från regimens sida. Munkarna ska ha uppmanat vanligt folk att delta i demonstrationerna efter att ha avrått dem för en vecka sedan. Förhoppningsvis kommer folk att börja gå man ur huse för att visa sitt stora missnöje med diktaturen. Demokratikämparna i Burma behöver allt stöd från omvärlden de kan få. Det kan vara en revolution på gång i ett av världens mest slutna länder. Risken för en blodig utgång är dessvärre påtaglig.