EU:s domstol har nu konstaterat att Sveriges förbud mot privatimport av alkohol strider mot EG-rätten eftersom det är ett handelshinder. Folkhälsoargumentet duger inte för att försvara den svenska linjen.

Detta bör rimligen betyda följande:
1. Alla som har fått sin alkohol beslagtagen av den svenska tullen ska få ersättning.
2. Det är nu fritt fram att importa sin egen alkohol för privat bruk.
3. Kampen mot Systembolaget kan återupptas.

Moderaterna har länge velat avskaffa Systembolagets handelsmonopol, men a) partiet har inte drivit frågan i regeringsställning och b) alliansen har en kristdemokratisk foklhälsominister. Pannkaka, alltså. Den enda rimliga möjligheten att börja öppna upp för ett slopande av handelsmonopolet är att ta EU till hjälp. EU har hittills inte varit särskilt behjälpligt i denna fråga, vilket har varit lite förvånande. En av mina förhoppningar med EU-medlemskapet var avskaffade monopol. I stället har EU skickat otydliga signaler som kunnat tolkas välvilligt av jurister på båda sidor. Eftersom inget har hänt har det i praktiken inneburit en seger för folkhälsofascisterna.

Kanske kan frågan väckas på nytt tack vare denna lilla positiva nyhet…