Årets moderata partistämma är ingen rolig tillställning. Det finns inget hopp om några strider, några starka oppositionella röster eller något som kan lägga smolk i partistyrelsens bägare. Partiet ligger stadigt över 20 procent i opinionen och Reinfeldt är fortsatt populär. Partiets förnyelse kan fortsätta och om vi får tro ledaren själv har den bara börjat.

Ordet förnyelse har generellt sett en positiv klang, men vad det egentligen handlar om är en anpassning till ”vad folk tycker i allmänhet”. Reinfeldt sträcker upp fingret i luften och känner vart vindarna blåser för att veta vad han och partiet ska tycka. Det är ett bakvänt sätt att skapa politik på.

Är då inget heligt för karln? Jo, även för Reinfeldt finns ”eviga värden”. Han pekar ut ”frihet, människans möjlighet att fatta egna beslut och tvivel på att politiken ska göra allt”. Det är tillräckligt svävande för att partiet i princip ska kunna gå till vänster om socialdemokraterna utan att dessa ”eviga värden” överges. Reinfeldt har gett sig själv gott manöverutryme.

Moderaterna (och som det verkar även Muf) vill förnyas för att bli mer relevant i folks vardag. Det är i sig en sympatisk och helt nödvändig målsättning. Tyvärr kapitulerar moderaterna för att nå det målet. I stället för att fråga sig hur man når ut till väljarna med sina värderingar, hur man blir relevanta och vardagsnära utifrån den moderata grundsynen, byter man värderingar. Reinfeldt frågar retoriskt hur stora moderaterna ”orkar” bli, underförstått ”hur mycket vill vi förändras för att växa?” Motfrågan blir självfallet: är det någon mening i att växa om man har bytt åsikt för att nå dit? I partipolitikens värld är det såklart det, det enda som betyder något är partiets resultat i valet 2010. Inte värderingarna. Det är makten, inte idéerna, som betyder något.

En förhoppning med regimskiftet var att det även skulle innebära ett värderingsskifte, att alliansen skulle lyckas visa på att deras alternativ till socialdemokraterna faktiskt är bättre och att de förbättringar som utlovats på sikt skulle komma att förändra människors värderingar och uppfattningar i frihetlig riktning. Det kan vi sluta att hoppas på nu eftersom moderaterna inte längre utmanar de värderingar som socialdemokraterna skapat i samhället utan tvärtom omhuldar dem. Reinfeldts eftermäle kan bli det av en mycket lyckad borgerlig politiker, en politiker som grundlade en period av borgerligt maktinnehav efter lång tid i opposition. Men tittar man på vad han egentligen har åstadkommit, lär vi se att han faktiskt gått socialdemokraternas ärenden och bevarat deras älskade modell.

Några rader ur moderaternas frejdigt pinsamma kampanjlåt (det ska tydligen till nazister och socialister för att göra bra politisk musik) får tjäna som avslutning. Jag flyr nu fältet till Tallinn för att gynna ölindustrin och söka mitt hopp någon annanstans än hos Anders Borg.

Nya jobb
Och bättre barnomsorg
Vi får hopp
Tack vare Anders Borg
Men bäst ändå
Är att varje kväll
På tv:n få
ha Fredrik för sig själv