Ulrica Schenström tar time out. Vad det egentligen betyder på sikt återstår att se – det känns som att hennes eventuella återkomst hänger ganska mycket på hur hårt tidningar som Aftonbladet väljer att driva detta framöver. Jag ska undanhålla mig från att fria eller fälla statssekreteraren (även om jag kan instämma i att Reinfeldt för närvarande har en hel del att förklara). En reflektion tänker jag ändå göra: är det inte lite märkligt att personer på vänsterkanten som tidigare upprördes över förföljelsen av Lars Danielsson och ansåg att hans förehavanden den där annandagen inte var så viktiga, nu tar första bästa tillfälle att kritisera den borgerliga statsministern och dennes statssekreterare?