DN rapporterar att den moderate riksdagsmannen Göran Lindblad röstat för legal prostitution i Europarådet. Men särskilt konsekvent är han inte, den gode Lindblad. Han menar att den svenska sexköpslagen inte fungerar men att han inte vill ändra den. Nähä? Och hur lyckades du göra den logiska kullerbyttan, herr Lindblad? Kanske vill han bara huka för de presumtiva angrepp som skulle komma på honom om han basunerade ut att han ville avskaffa sexköpslagen. Men i själva verket är det bara en logisk slutsats av hans eget uttalande… Om nu inte logik och politik hade känt sådant agg mot varandra, vill säga. Göran Lindblad är alltså den rolige riksdagsmannen som hade valupptakt förra hösten genom baddräktsvisning på en nattklubb. Folk blev förstås arga. Förmodligen lite ”kränkta” också. Att det ska vara så jäkla tabu med sex i det här landet. Nazister förstör konstutställningar, feminister protesterar och skriker glåpord utanför porrbutiker. Och så sexköpslagen ovanpå allting – själva beviset för att synen på fri sexualitet i Sverige bara är en myt. Låt oss klargöra det här en gång för alla: 1) En prostituerad kränker ingen annan människa genom sitt yrkesval
Vi ska inte lägga några moraliska aspekter i att en person har valt att sälja en sexuell tjänst till en annan person. Om det handlar om massage av nacken, ryggen eller könsorganen spelar ingen roll.

2) Ett frivilligt avtal mellan två myndiga människor ska inte vara olagligt
Om två vuxna människor bestämmer sig för att ingå en överenskommelse, ska inte staten ha någon rätt att hindra dem. En köpare vill ha en sexuell tjänst (orsaken är irrelevant) och sexsäljaren erbjuder den mot en bestämd summa. Inget problem.

3) Om sexköpslagen inte hjälper de prostituerade – varför finns den då?
Sexköpslagens effekter är svårbedömda. Vad vi vet är att det finns färre prostituerade på gatorna., vilket nte är så konstigt eftersom risken att bli upptäckt som sexköpare är uppenbar på öppen gatan. Verksamheten flyttar således till nätet där kontakter görs upp. Lagen tvingar verksamheten att flytta till en mer svårupptäckt plats. Möjligen skulle lagen avskräcka vissa eftersom det innebär en viss risk, men eftersom det är en bötesstraffslag är det likställt med fortkörning och därmed i lagens mening inget allvarligt. Det är de moraliska fördömandena av trångsynta människor som är värst. Att ge de prostituerade potentiellt sett färre kunder hjälper dem inte ur några problem.

4) Sexköpslagen göder kriminaliteten
Förbjuder du något måste du vara beredd på att det skapas alternativ på den svarta marknaden. Det såg vi inte minst under förbudstiden i USA och vi kan se samma tydliga mönster på narkotikaområdet. Det räcker med en rejäl skattehöjning på sprit eller cigaretter för att smugglingen ska öka lavinartat. När det gäller prostitution ökar utsattheten för de prostituerade eftersom de lätt hamnar i klorna på hallickar och kriminella som tjänar grova stålar på förbudet.

5) Öppenhet alltid bäst + rättigheter för sexsäljarna
Om en verksamhet är laglig, har du möjlighet att kontrollera den. Du ställer krav för att verksamheten ska få fortsätta existera. Möjligtvis eller kanske rent av sannolikt skulle antalet sexköpare öka om det fanns lagliga bordeller. Jag ser inget problem med det. I gengäld får du en genomlysning av varje bordell så att den följer uppsatta arbetsmiljöregler, så att de prostituerade inte utsätts för hot eller hamnar i en tvångssituation under någon hallick. De kan bli sina egna företagare. Myndigheter måste genomföra inspektioner och en bordell måste leva upp till samma stränga regler vad beträffar arbetsmiljö och sociala rättigheter som vilket annat företag som helst. De prostituerade måste betala skatt, deras inkomst blir pensionsgrundande. De blir en del av samhället. Dessutom ökar öppenheten möjligheterna för de prostituerade som inte längre vill vara det att söka hjälp. Stödgrupper kan lättare rikta sina insatser.Det finns således många argument, såväl sociala som rent frihetliga, för laglig prostitution. Tyvärr är folk på den andra sidan mer intresserade av att få ut sin egen privatmoral än att kunna argumentera för den.