Enligt en mätning som bland andra TCO har gjort tycker bara 3 av 10 att de behöver facket i sina liv. Det är positivt om facket upplevs som allt mindre relevant för människor i dag. Fackförbundens starka koppling till socialdemokraterna gör pratet om att facket står på arbetstagarens sida till kvalificerat bullshit.

Bland ungdomar är benägenheten att ansluta sig till facket liten. Inställningen att man inte behöver facket tyder på ökad självständighet och minskad osäkerhet och rädsla. För det är just rädsla som fackförbunden lever på. Arbetstagare ska vara rädda för att bli illa behandlade, rädda för att förlora jobbet och som liten hjälplös människa ska man själv inte kunna göra något utan i stället ringa efter Agent Fackförbund: Med Rätt Att Jävlas, redo att rycka in när det behövs. Mot en månatlig betalning, förstås.

Den uppväxande generationen har större möjligheter att se till sina egna behov och önskningar än föräldrar och farföräldrar hade. För mig – och lyckligtvis många andra också – finns det inte plats för facket. Något som däremot är olyckligt är att regeringen inte vågar sätta ned foten mot fackens oerhörda makt i Sverige. Det finns all anledning att blåsa lite extra på ett svajande korthus.