Det är dags för talarkväll för Frihetsfronten!

Ämne är: Rättssäkerhet och yttrandefrihet.

Talare är: Justitiekansler Göran Lambertz.

OBS: LOKALEN!

Plats: Källaren till restaurang Samborombon, Stora Nygatan 28, Gamla Stan
Stockholm (samma kvarter som moderaternas hus).

Tid: Torsdag den 22 november kl 19.

Bar och viss förtäring finns i möteslokalen. Vill du äta något under mer
ordnade former går det alltid bra att göra det på själva restaurangen i
gatuplanet någon timma innan eller efter mötet.

Titta in, lyssna, fråga, diskutera!

Hjärtligt välkommen!