Tvärtemot den gängse uppfattningen minskar faktiskt fattigdomen i världen. Johan Norberg klargör återigen detta, denna gång på Brännpunkt. Sedan 1980-talets början har den extrema fattigdomen (normalt definierad som människor som lever på mindre än en US-dollar om dagen) minskat med en halv miljard människor. Vi ska komma ihåg att befolkningsökningen i världen har varit explosionsartad under denna tid, ändå blir vi allt friskare och lever allt längre. Detta visar på hur idiotisk föreställningen om en överbefolkad jord är. Det finns områden dit globaliseringen inte har nått, som södra Afrika. Dessa områden har mycket riktigt blivit fattigare. Afrika behöver frihandel och en fungerande marknadsekonomi för att komma på fötter. Inte bistånd och klimatångest.