Straffnivåutredningen föreslår att straffet för mord ska vara minst 10 år, högst 18 år eller livstids fängelse. Det är i princip omöjligt att bestämma vad som är ett ”bra” straff för något så allvarligt som mord. Tio år i fängelse är en mycket lång tid, ja, men straffet som de anhöriga till den döde har fått är på livstid. Vi kan diskutera om 18 år är bättre än 10 eller om alla morddömda ska dömas till livstids inlåsning, men mer intressant i sammanhanget är att se på hur dessa straff står sig i jämförelse med straffen för andra brott.

Det är även intressant att se hur straffskalan används, det ger en fingervisning om hur allvarligt domstolarna ser på brottet i sig. Vi vet att hela straffskalan sällan används vid grova misshandelsbrott. Vi vet också att Sverige har drakoniska straff på narkotikabrott – givet hur långa straffen är i övrigt. Rättsstaten har härigenom gjort ett ställningstagande: det är värre att använda droger som politikerna inte gillar än att sparka någon i huvudet. Det är en konstig för att inte säga vidrig människosyn. Minimistraffen för grova våldsbrott måste öka. Dessutom borde det göras en översyn på vilka ”brott” som vi spärrar in folk för i det här landet. Den som skjuter en varg ska inte sitta i fängelse, den som misshandlar någon ska det.

Slutligen måste det alltid anses värre att skada andra än att skada sig själv – om man nu tycker att det överhuvudtaget ska vara straffbart att skada sig själv, vill säga…