Det råder oväntat stor enighet kring försvaret hos de sju riksdagspartierna numera. Samtidigt som Försvarsberedningen, patetiskt nog, utpekar ”klimathotet” som det största hotet mot Sverige anser alla partier – inklusive vänsterpartiet och miljöpartiet – att vid ett militärt angrepp på Danmark och Norge ska Sverige komma till undsättning. Våra grannländer, som faktiskt är Natomedlemmar, lär inte kunna bry sig mindre. Vem är rädd för Sveriges militära kapacitet i dag?

Det är ändå lite intressant att det finns en total uppslutning kring denna (icke)fråga. Det betyder i praktiken att Sverige inte alls skulle stå alliansfritt om våra grannländer angrips militärt. Fast allt det där återstår förstås att testa i skarpt läge…