Sex miljoner kronor kostade tydligen polisinsatsen i Salem i lördags. Siffran är faktiskt ointressant och genom att lyfta fram den ställer man automatiskt den retoriska frågan: har vi råd med yttrandefrihet?

Det är viktigt att notera att det inte var främst nazisterna som slukade resurser utan vänsterdemonstranterna. Nazisterna i sig utgör inget hot mot Salems befolkning vid denna marsch, det är hoten från vänsterextremisterna som kräver de stora polisresurserna. Som vanligt blev det bråk och skadegörelse och som vanligt försvarade sig vänsterextremisternas företrädare med att folk var ”förbannade med rätta”. Ja, så lyder alltså förklaringen till att snorungarna orsakade bränder och kastade sten på brandmännen. Vad är det med dessa människor, egentligen? Blev de inte ammade som barn?

Presstalesmannen för Nätverket mot rasism menar att skadegörelsen inte var planerad, men han tar inte avstånd från den. Genom att inte ta avstånd visar han att vandalerna är en naturlig del av nätverket, annars skulle de inte vara välkomna att göra sådana här saker. Det behövs mycket tydliga insatser mot sådant här beteende. Dåligt klädda ouppfostrade snorungar som är ”förbannade” ska inte få bete sig hur som helst och när de ändå gör det ska det få kraftfulla återverkningar i form av straff. Höj gärna straffen för all form av vandalism. Även minderåriga bör bestraffas och inte daltas med.

Åter igen han vänsterexremister fått nazisterna att framstå i god dager. Nationalsocialistisk front och Svenska Motståndsrörelsen skickar säkert tackkort. Åter igen har vi fått svart på vitt: det är vänsterextremismen, inte den organiserade nazismen, som utgör ett hot i dag.