Bosse Schön är i farten igen. Nu titulerar han sig inte bara journalist och författare utan även ”nazijägare”. Men han har inte så mycket mer att komma med den här gången som när han skrev sina böcker Svenskarna som stred för Hitler (1999) och Där järnkorsen växer (2001) i vilka han dels försöker bevisa att svenska soldater på östfronten bevittnade massavrättningar av judar, dels att den svenska nazismen i princip var beredd att ”ta över” om Hitler skulle ha beslutat sig för att angripa Sverige.

Han lyckas inte göra ett case helt och hållet i något av fallen, allra minst i det sistnämnda. Det är två intressanta böcker som dessvärre tappar trovärdighet i den totala frånvaron av källhänvisningar. När man försöker göra ett historiskt case, är det ganska viktigt att man kan backa upp sina påståenden med bra källor.

Bland organiserade svenska nationalsocialister finns det inga bevis för att det planerades någon ”svensk Förintelse”, som Bosse Schön påstår. I sina böcker, och i den TV-serie som sändes i TV4, hänvisar han bland annat till Bruna Gardet. Det skulle enligt Schön vara ”ett svenskt Gestapo” som skulle bistå tyskarna vid en förintelse av de svenska judarna. När jag vid studier i Uppsala fick tillfälle att studera samma akter som Schön gått igenom, blev jag besviken. Bruna Gardet visade sig vara en sekt, en vänförening, ledd av fanatikern Arthur Fredrik Ängström. Ytterligare några namn figurerar i akterna, men det rör sig inte om mer än totalt tio personer. Ängström själv hävdade förstås att medlemsantalet var uppemot 700 och att det rörde sig om ”hemliga sympatisörer”.

Det ryktades också om en kulspruta som enligt uppgift en furir Karl Evert Frisk hade gömt någonstans i Gamla stan. Denne Frisk, som jobbade inom den svenska marinen, ska också ha överlämnat en pistol till Ängström. Under rättegången som sedermera kom att hållas mot denna lilla skara tragiska individer uppehåller sig åklagaren länge vid vad denna pistol skulle användas till och om Bruna Gardet hade för avsikt att ställa sig på Tysklands sida vid en invasion. Enligt uppgift ville Ängström att Bruna Gardet skulle ägna sig åt sabotage och underlätta ett tyskt maktövertagande, kanske viftandes med en pistol?

Ängström framstår som en fullkomlig fanatiker. Han hoppade av Nationalsocialistiska Arbetarpartiet (NSAP) för att det inte behöll hakkorset som partisymbol. Han betraktade ledaren för partiet i fråga, Lindholm, som ”mer demokrat än nazist”. Vi kan alltså se samma splittringar inom ns-rörelsen då som vi ser i dag. Lite roligt är det ändå att gå igenom de gamla akterna. Nazisternas slagord och paroller – slående lika i dag som för över 60 år sedan – är särskilt underhållande. Den sjunde paragrafen i Bruna Gardets ”program” är särskilt härlig i sin ironi och får väl tillskrivas nationalsocialistisk humor med tanke på vad Bruna Gardet hade för avsikter: ”landsförräderi straffas med döden”.

Den svenska nazismen var aldrig något reellt hot mot svensk säkerhet. Det största partiet nådde sin toppnotering i allmänna val, 0,7 procent, innan kriget för att sedan dala. Små sekter/vänföreningar som Bruna Gardet kan aldrig sägas ha utgjort något hot varken mot svenskt försvar eller mot det svenska samhället i allmänhet. Det är uppenbart att Bosse Schön själv verkar ha ungefär lika livlig fantasi som en viss Arthur Ängström en gång hade…