Välkommen till Sverige år 2008. En utställning om sex orsakar panik och chock. Det är samma utställning som ett antal nazister vandaliserade i Lund tidigare. Nu är det kristdemokraterna som är upprörda. Partiets Stefan Svensson vill att utställningen, som innehåller bilder av sexuella handlingar, stängs med hänvisning till att det är fråga om ”grov pornografi”. You ain´t seen much, Stefan, som man brukar säga…

Detta får väl läggas i den växande högen av sexfobiska utfall i det moderna och ”fria” Sverige. Utställningen blir förhoppningsvis kvar ändå. Däremot kan man såklart ha synpunkter på om skattebetalarna ska stå för notan för en konstutställning – med eller utan sexinslag.