Maria Larsson (kd) tror säkert att hon visar handlingskraft när hon föreslår en särskild kommission som ska utreda samhällets bristande insatser så fort en kvinna har mördats. ”Krafttag mot kvinnovåldet” tänker hon sig kanske rubriken. Så är det säkert många som uppfattar förslaget också. Vad det i själva verket innebär, är att liv värderas olika beroende på kön.

Varför ska det tillsättas kommissioner när kvinnor dör men inte när män avlider? Är kvinnor mer värda eller är det bara fråga om ren och skär feministisk populism? Våld mot kvinnor anses vara en alldeles särskild stor samhällsfara, trots att det faktiskt är män som oftast drabbas av våld.

Vi har ett samhälle där diskriminering ”åtgärdas” med ny diskriminering. Den svenska diskrimineringslagstiftningen förbjuder diskriminering på grund av etnicitet, sexuell läggning, religiös eller politisk tillhörighet med mera. Samma lagstiftning tillåter emellertid undantag om det kan anses gynna jämställdheten. RFSL strider för särskilda rättigheter för HBT-personer (omskrivet till ”samma rättigheter” på förbundets hemsida), de gick i taket nyligen när det framkom att regeringen inte planerar prioritera s.k. hatbrott.

Det ska tydligen anses värre att slå ned en bög än vem som helst. Vi hamnar väldigt snett när vissa grupper i samhället ska få ett särskilt skydd av lagen just för att de är kvinnor, bögar eller något annat.

Likhet inför lagen. Lika rättigheter, inte särskilda rättigheter. Ska det vara så svårt att begripa?