”Man kan inte hänvisa till religionsfriheten när universella värden och jämställdhet kränks”, sade i dag integrationsminister Nyamko Sabuni i ett tal på Folk och försvars konferens. För att tydliggöra för alla att det inte går att leva bokstasvtroget efter Bibeln eller Koranen vill ministern genom experter sprida kunskap om den ”svenska värdegrunden”.

Nog blir man lite nyfiken. Att sprida kunskap om den svenska värdegrunden kan ju betyda vad som helst, särskilt när det kommer från en företrädare för riksdagens kanske mest förvirrade parti.

Sabunis uttalande känns först som ett stort slag i luften. Det handlar förvisso mycket om tolkningar av orden i Bibeln och Koranen, men det måste ändå vara svårt att leva som bokstavstrogen kristen eller muslim i Sverige och samtidigt följa den svenska lagstiftningen helt och fullt. Den svenska värdegrunden ska ju finnas representerad i den svenska lagstiftningen.

Sedan frågar man sig vad svensk värdegrund år 2008 egentligen är? Yttrandefrihet? Jämställdhet? Höga skatter? Sabuni svarar demokrati, mänskliga rättigheter och personlig integritet. Att kalla dessa för svenska värden är inte bara förmätet, i det sistnämnda fallet är det direkt felaktigt då Sverige, sin stolta öppenhetstradition till trots, går en stadig vandring mot ett omfattande övervakningssamhälle. Sabuni tillskriver svenska folket logik och rationalitet – är då alla religiösa människor per definition osvenska? Lever en nationalsocialist, som bär på helt motsatta värderingar än de som Sabuni betraktar som svenska, inte upp till kraven för svenskhet?

En sak är i alla fall säker: vi medborgare behöver ingen ”kunskap” från några tillsatta experter. Politikerna kan förvänta sig att vi följer lagen men inte att vi gillar den. Inte heller att vi arbetar aktivt för att den svenska välfärdsstaten ska bestå eller växa. Det ska stå varje människa fritt att tycka, tro och säga vad hon vill och arbeta för sina idéer. Ett sådant samhälle har emellertid den svenska riksdagen redan röstat ned.

Det är regering och riksdag, inte svenska folket, som behöver en läxa i vad yttrandefrihet och integritet betyder i praktiken. Politiken går nämligen åt ett helt annat håll i dag. Och Sabuni verkar inte ens ha reagerat över det.