DN (oberoende syndikalistisk) fortsätter att flippa ur på ledarplats. I dag får vi läsa ett långt försvar för obligatorisk arbetslöshetsförsäkring – och argumentationen är makalös.

”Idén med en obligatorisk a-kassa har varit rätt hela tiden. Men den är ännu mer rätt i dag när uppemot en halv miljon svenskar på kort tid lämnat a-kassan.”

Att rekordmånga har lämnat a-kassorna för att de inte vill vara med längre är alltså ett argument för att tvinga dem tillbaka?! Maracas och kastanjetter…!

I övrigt kör DN med den argumentation som även regeringen hållit fast vid: det är lika orimligt att arbeta utan arbetslöshetsförsäkring som det är att köra bil utan trafikförsäkring. Det är förstås inte alls orimligt. Människor ska inte tvingas ta försäkringar. Alla bör vara medvetna om riskerna med att inte ha en försäkring, men medan alla kan krocka med bilen finns det grupper i arbetslivet som är så pass privilegierade att de aldrig skulle behöva leva på a-kassa. En stor del av det politiska etablissemanget hoppar bara mellan olika stolar under sina karriärer (vilket också är ett argument för att avskaffa de allt annat än sparsamma inkomstgarantier som ges riksdagsledamöter och statsråd efter ett bestämt antal års tjänst) och behöver inte finna sig arbetslösa om de inte själva vill.

För låginkomsttagare kan kostnaden för försäkringen var skäl nog att avstå. Många är med i en a-kassa av rädsla och gammal vana. Fackens strategi är att skrämma slag i arbetstagarna och erbjuda dem ”skydd”. Att öka självfinansieringen av a-kassan får fler att tänka till och ifrågasätta nödvändigheten av utgiften. Att så pass många har funnit att den är onödig för dem, tyder på en begynnande tillnyktring hos svenska folket. En tillnyktring som DN:s ledarsida uppenbarligen inte är en del av.