Kristdemokraterna är det mest folkhälsofascistiska borgerliga partiet. De stretar emot och jävlas när det gäller frihetsfrågor på grund av en folkhälsoblockering i sina huvuden. Ofta med hänvisning till ”barnens bästa”, förstås. Nu vill folkhälsominister Maria Larsson (kd) skärpa straffen för att sälja tobak till minderåriga.

Jag har inget principiellt emot att det är olagligt att sälja cigaretter och snus till personer under 18. Den som vill använda tobak i den åldern lyckas oftast ändå, så tobakslagen är mest en papperstiger. Men redan i dag är straffskalan från böter till sex månaders fängelse. Denna straffskala vill alltså folkhälsokommendanten skärpa. Att tobakshandlare enligt lag kan skickas i fängelse för att de säljer tobak till minderåriga visar på att det saknas sinne för proportioner. Men det är ju så här det brukar se ut. Polisen satsar på att haffa småbuset och politikerna riktar in sig på småkriminaliteten. Grov kriminalitet är alldeles för jobbig att ta tag i…