Regeringen vill att den som har invandrat till Sverige måste ha skaffat ett arbete och en bostad för att få ta hit sina anhöriga. Det låter som en fullständig självklarhet och är också kutym i övriga EU, men i Sverige leder det genast till kritik. Galningar inom vänstern menar att regeringens förslag bara syftar till att jävlas med människor och att förtrycka invandrare.

Visst, det är inte lätt att få en bra bostad överallt i Sverige. Det kan också vara knepigt att få ett jobb, särskilt om man inte kan språket så bra. Men Sverige ska inte vara en svängdörr till omvärlden. Den som vill komma hit ska kunna försörja sig eller vara försörjd av någon annan – inte av skattebetalarna. Kritiker som klagar på den svenska integrationspolitiken har dock rätt. Det behövs göras stora förbättringar – men även här handlar det om att öka incitamenten att lära sig språket och att hitta en försörjning. Inte att, som ofta sker i dag, passivisera människor med bidrag.

Som en liten fotnot kan nämnas att av de över 6000 som i skrivande stund har deltagit i SvD:s nätomröstning i frågan tycker över 90 procent att förslaget är bra. Jag skulle bli förvånad om det inte finns en bred majoritet för förslaget bland svenska folket i stort.