Maud Olofsson föreslår att barnbidraget ska bli behovsprövat. Det är ett utmärkt förslag och inte en dag för tidigt att detta diskuteras. Skälet är att hon anser att det är orättvist att rika familjer kan lägga undan barnbidraget under sina barns uppväxt och därmed ge dem ett rejält startkapital när de blivit lite äldre medan familjer med små marginaler tvärtom måste leva på barnbidraget under de sista dagarna fram till lönen varje månad. Den exakta nivån för inkomstgränsen kan förstås diskuteras. Det viktiga är att vi får en diskussion om huruvida det verkligen är rätt att alla skattebetalare betalar bidrag till miljonärer.

Barnbidraget är en naturlig del av den universella svenska välfärdsmodellen. Ett argument för att det ska vara generellt även fortsättningsvis och inte inkomstrelaterat är att bidraget är till för barnet, alltså ska även barn till rika föräldrar få bidraget. Det är förstås en sanning med modifikation eftersom det är föräldrarna och inte barnen som har hand om pengarna innan barnen blir större. Att ge vissa barn en massa pengar på banken kan inte vara en prioriterad uppgift för alla skattebetalare. Ett annat argument, och kanske det mest frekvent använda, handlar inte om barnen utan om systemet. Om vissa får barnbidraget medan andra bara får betala, kommer legitimiteten att urholkas och den ”svenska” välfärdsmodellen på sikt att hotas.

Det sistnämnda argumentet säger dessutom en del om synen på människan i systemet. Att betala bidrag till välbeställda ska alltså anses vara i de fattigas intresse eftersom behovsprövade bidrag i förlängningen kan leda till att inte heller de fattiga får några bidrag. Den förmenta omtanken om att vissa skulle uppleva att de bara betalar och inte får något tillbaka är också svår att ta på allvar. Så är det ju redan i dag på många håll. Ensamstående, friska människor med en medelinkomst har inte mycket att hämta i det svenska välfärdssystemet. Vissa måste vara nettoförlorare i detta gigantiska maskineri. Det i sig är ett argument emot det.