Sverige har blivit passerat som landet med världens högsta skatter. Danmark har efter regeringen Reinfeldts skattesänkningar passerat oss. Skillnaden mellan de två grannländernas skattekvoter är emellertid försumbar: 48,4 mot 47,8 procent. Tänkvärt är att båda dessa länder styrs av borgerliga regeringar…