Nu funderar till och med det katolska Italien på att legalisera prostitution. Inrikesministern Roberto Maroni förde i helgen fram förslaget om ”legala prostitutionskvarter”. Syftet är att garantera hälsokontroller och skydda allmänheten. Det finns också idéer om legala bordeller.

Det är oklart hur ärligt förslaget egentligen är och om det bara tillkommit för att få kontroll över prostitutionen, inte värna sexsäljarnas rättigheter. Men bara det faktum att frågan kan väckas av en konservativ regering i ett katolskt land visar hur way off det ”frisinnade” Sverige är i frågan.