Hundra personer har utbildats för att granska barnpornografiskt material hos polisen. Ändå räcker det inte till för att ta hand om alla nya ärenden som väller in.

Sveriges barnporrlagstiftning är märklig av flera skäl. Det är olagligt att inneha bilder och filmer av övergrepp på barn. Få ifrågasätter detta. Men offren på bilderna har ingen rätt att kräva skadestånd när någon fälls för innehavet. Det är i praktiken ett brott mot staten och straffet är böter eller fängelse. En annan märklighet är att det inte är åldern på personen som är avgörande utan hur ung personen ser ut.

Med tanke på lagstiftningens utseende är det dessutom ett brott utan offer. Den som bara innehar bilder och filmer av något begår faktiskt inget övergrepp.

Se till att polisen fokuserar på att fånga riktiga brottslingar i stället.