FRA har anmält Frihetsfrontens ordförande tillika bloggaren Henrik Alexandersson till JK för yttrandefrihetsbrott enligt 2:2 sekretesslagen. I 2:2 anges att sekretess gäller för uppgift ”om det kan antas att det skadar landets försvar eller på annat sätt vållar fara för rikets säkerhet om uppgiften röjs.”

Det känns lite… tunt. Men det är väl bara att gratulera. FRA har skapat uppmärksamhet igen och sannolikt skaffat sig ytterligare några fiender.

HAX.

Ingvar Åkesson är kinkig.