Nu har alliansregeringen inte ens sina egnas stöd i FRA-frågan längre. En rundringning visar att bara vart fjärde av folkpartiets länsförbund stöder avlyssningslagen. Det är nog ingen vild gissning att det ser liknande ut i centern och moderaterna, där missnöjet också växer allt mer. MUF-ordföranden Niklas Wykman, som hotat med att lämna partiet om lagen ligger fast (men samtidigt sagt att han absolut kommer att rösta på moderaterna no matter what i nästa val), uttrycker nog vad de flesta känner:

”Regeringen har som strategi att driva igenom lagen utan offentlig debatt. Strategin har fullständigt misslyckats, och priset kan bli att vi förlorar nästa val.”

Nu är det givetvis mer än bara FRA-lagen som ligger bakom mångas missnöje med regeringen och skulle lagen mot förmodan tas bort helt och hållet skulle det inte rädda regeringen Reinfeldt.