Alliansen ligger fortfarande över 10 procent efter oppositionen. Sverigedemokraterna hamnar över riksdagsspärren för andra gången på kort tid. Det finns inte mycket att glädjas åt bland borgerliga väljare just nu.

Motgångarna började tidigt för den borgerliga regeringen. De så kallade skandalerna fick två ministrar att snabbt försvinna. Så avgick försvarsministern. Och Schenström blev full. Sedan den tuffa starten, som har följts av ytterligare klavertramp, har regeringen Reinfeldt inte lyckats komma tillbaka. Det är lite som att inleda en fotbollsmatch och ligga under med 0-3 efter 5 minuter. Även om matchen är lång och bollen är rund är det en mental uppförsbacke. I ett sådant läge hjälper det förstås inte att lagets egna spelare förvirrat skjuter bollen i fel mål och förklarar det med att det är ”en del av planen”.

Partisekreterare Schlingmann vill ena trupperna kring hur moderaterna ska tala om FRA-lagen. Han vill ”kanalisera diskussioner internt”. Orsaken till Schlingmanns irritation är de 14 moderater som argumenterade mot FRA-lagen på DN Debatt. Han vill inte att avvikande åsiktsyttringar i en så känslig fråga ska synas på landets största debattsida, sådant ska hanteras internt för att bibehålla en förment enad front utåt. Det är ganska ynkligt att se hur Schlingmann försöker kväsa motståndet i partiet. Inte genom att framföra argument (det sköter ju Tolgfors så bra redan…) utan genom att uppmana till tystnad, rättning i ledet.

Lagen ska döpas om till ”antiterrorlagen” i debatten, tycker Schlingmann. Man kan förstå varför han vill det, men detta borde moderaterna ha tänkt på för flera månader sedan. Minst. I dag, med all debatt som pågått och fortfarande pågår, går det inte bara att döpa om en lag hur som helst och tro att motståndarna ska vika sig. Regeringen har redan förlorat FRA-debatten. Dels genom att inte kunna framföra egna trovärdiga argument för lagen, dels genom att låta FRA-motståndet växa ostört. Det påstådda ”geniet” Schlingmann, Reinfeldts egen Karl Rove, bär en stor del av detta ansvar. Därmed har Schlingmann också redan bidragit till den svidande valförlust som alliansen med all sannolikhet kommer arr drabbas av om lite drygt två år.

Om vi återvänder till den senaste opinionsmätningen igen. Avståndet mellan blocken ligger rätt stabilt. Sossarna håller sig över 40 procent, moderaterna över 20. Däremot ökar kategorin ”övriga partier”, till vilken sverigedemokraterna inte räknas då de i den senaste mätningen hamnar över den magiska riksdagsspärren. Vilka småpartier det är som står för ökningen i kategorin ”övriga” framgår tyvärr inte.

Sverige behöver principer. Folk som tror på principer och ideal måste söka sig utanför riksdagen i nästa val. Det är uppenbart att det inte duger att rösta på förment frihetliga personer inom något av allianspartierna, när det väl bränner till är dessa heta liberaler lika kalla som resten av röstboskapet. När det gäller principer kommer våra gamla riksdagspartier alltid att fucka upp. Jag tror att det finns utrymme för ett nytt parti med principer i Sveriges riksdag. Kanske inte i nästa val, men väl i nästnästa. Piratpartiet kan vara ett parti att vända sig till för oss frihetliga. Men då måste partiet ta tydligare ställning i fler konkreta sakfrågor och visa var det drar gränsen om det skulle bli vågmästare i en framtida riksdag. Att låtsas om att blockgränsen inte finns fungerar inte i det hårt blockdefinierade Sverige.

”Få se nu… Vilka principer har vi kvar att kasta ut?”