Bloggosfären svämmar över av kritik mot att regeringen vill ställa större krav på den som invandrar till Sverige. Kraven består i att den som kommer hit ska bosätta sig där det finns jobb i stället för att leva på bidrag. Det kallar vänsterbloggare och -debattörer för rasism.

Rasism?! Fråga den som kommer hit om vilket alternativ som är mest attraktivt:

1) Vara bidragsberoende i (exempelvis) Södertälje
2) Arbeta självständigt i (exempelvis) Skellefteå

Just Södertälje har varit på tapeten i egenskap av att ha tagit emot fler irakiska flyktingar än hela USA. Följden av att en och samma ort tar emot så enormt många flyktingar medan andra orter i Sverige inte tar emot några alls blir arbetslöshet och sociala problem i orter som Södertälje.

Sedan är det givetvis så, att regeringen (åtminstone i denna fråga) inte är dummare än att den begriper att det finns ett brett folkligt stöd för denna sortens utspel. Regeringen får som väntat skit i debatten av politiskt korrekta vänsterdebattörer, men vinner sannolikt desto mer hos herr och fru Larsson i stugorna – människor som liksom de flesta anser att det är en självklarhet att den som invandrar till Sverige ska följa svenska lagar och regler och i största möjliga mån arbeta i stället för att försörjas av andra.

Människor kan försörja sig själva ska få komma till Sverige för att arbeta och bo. Jag är övertygad om att de allra flesta också vill försörja sig själva och leva självständiga liv när de kommer hit. Men då måste de faktiskt få chansen och inte passiviseras i en varm omfamning av bidragssystemet.

Från vänsterhåll finns tydligen ingen förståelse för detta. Det mest antirasistiska man kan göra i Sverige är tydligen att casha in bidrag.