Skit ska skit ha, brukar man säga. Därför kritiserar jag den borgerliga regeringen ofta och länge. Men ibland gör den faktiskt bra saker också. Satsningen på infrastruktur är en sådan satsning.

Både väg- och järnvägsnätet är eftersatt i Sverige. Det behövs förbifartsleder i både Stockholm och Göteborg, det krävs en upprustning av vägarna på landsbygden i Norrland och det behövs en satsning på höghastighetståg mellan landets tre största städer – något vi dock inte lär se än på länge. Det rör sig kanske om flera hundra miljarder kronor. 46 miljarder alltså otillräckligt, men det är ett bra steg framåt om pengarna används rätt. Botniabanan är däremot inte en vettig satsning.

Något jag brukar reagera över när jag besöker andra länder är kvaliteten på vägnätet. I det avlånga och glesbefolkade Sverige är vi beroende av bra vägar. Varje satsning är således mycket välkommen.