Ett antal borgerliga riksdagsledamöter, som tyvärr vill vara anonyma, menar att de inte skulle ha röstat ja till FRA-lagen med den kunskap de har i dag. ”Det är många aspekter som har kommit fram sedan vi röstade”, säger en av dem.

Detta är dubbelbottnat. Å ena sidan visar det att okunskapen faktiskt finns på ja-sidan snarare än på nej-sidan i den här frågan och att det eviga tjatet om att nej-sidan bara är dåligt insatt blir alltmer krystat. Å andra sidan belyser det problemet med ledamöter som röstar om lagar i Sverige utan att vara insatta i konsekvenserna av dem. Det är desto allvarligare. För det kan väl inte vara så att okunskapen bara skulle finnas i denna specifika fråga?

Den stora frågan är hur representativ FRA-lagen är när det gäller intern hantering, partipiska, allmän okunskap och brist på öppen diskussion innan genomförd omröstning i riksdagen. Det stiftas en fruktansvärd massa lagar varje år, hur många lagar beslutas om på lika lösa boliner?

Lagom till riksdagens högtidliga öppnande den 16 september demonstreras det mot FRA-lagen. Delta du också. Vi vet att motståndet är stort där ute i landet. Nu gäller det att visa det inför våra folkvalda också.

Om du ska delta i någon demonstration i ditt liv, delta i denna. Vi ses.

Nedräkning pågår:
Mark Klamberg, Rick Falkvinge, Opassande, HAX, Dexion