Det har hänt en hel del positiva saker på kort tid.

¤ Telekompaketets tillägg mot att operatörerna ska kunna/tvingas stänga av Internetanvändare röstades igenom. Seger, således.

¤ Marianne Mikkos rapport om mediekoncentration, som bland annat innehöll reglering av bloggar, föll inte helt. Men det mesta av rapportens trams och rena galenskaper förefaller vara borttagna. Seger, således.

Detta är två exempel på där bloggare gjort skillnad, där människor intresserat sig, engagerat sig och förmått ledamöter i Europaparlamentet att stoppa idiotiska förslag. Det visar dels vilken kraft som finns i bloggosfären när den samlas, dels vilket engagemang som finns när principiellt viktiga frågor dyker upp! Det är glädjande eftersom det där med principer inte är politikers starkaste sida…

Återstår FRA-frågan, där bloggosfären sannerligen haft en viktig påverkan för att få frågan på kartan. FRA-kritiska folkpartister försöker nu förändra lagstiftningen tillräckligt för att göra den acceptabel ur integritetssynpunkt. Det kanske är möjligt. Att informationen tydligen inte ska gå direkt till FRA är ett bra steg i rätt riktning. Men frågan är om förslaget på en specialdomstol kommer att lugna alla oroliga och uppretade människor där ute, om det räcker att förändra en lag som har blivit så oerhört ifrågasatt i grunden.

Jag tror att resultatet skulle bli mer tillfredsställande om hela processen gjordes om med utgångspunkt i den fällande domen mot den brittiska lagen och svenska folkets oro för att få sin integritet kränkt. Om FRA-lagen blir kvar, om än i kraftigt modifierad form, kommer regeringen att se det som en seger, kanske rent av ett tecken på regeringsduglighet. Den kan då gå vidare med annan kränkande lagstiftning framöver.

Om, jag säger om, vi får en FRA-lag som kan accepteras även av integritetskämpande bloggare får vi ändå inte glömma bort vilken lag som nästan samtliga borgerliga riksdagsledamöter gav sitt godkännande till den 18 juni, långt innan några eventuella förändringar kom till stånd. Det ger oss en nyttig fingervisning om var dessa ledamöter i praktiken kommer att stå i integritets- och frihetsfrågor i framtiden. Bara en påminnelse för den som mot förmodan hade tänkt rösta på alliansen…