Att svenska medier har dålig koll på allt öster om Tallinn har vi vetat länge. Bloggen Alex i Kina exemplifierar detta åter igen. Här gäller det Aftonbladets rapportering om en svensk cyklist i Kina, som berättar om var han har varit.

”Marcus rabblar upp några namn på ställen han kom till. Några, som Chengdu, Kanton och Hong Kong, låter välbekanta. Men Chongqing, Yangshuo och Shenzhen? Krummelurnamnen förstärker onekligen känslan av att allt och alla är helt annorlunda i Kina.”

”Krummelurnamnen” är alltså Chongqing (som ibland brukar kallas världens största stad sett till invånarantal, vilket dock är en sanning med stark modifikation, det gäller snarare kommunen som helhet), Yangshou (världskänt för sin fantastiska natur, främst sockertoppsbergen, som inspirerat massor av konstnärer genom historien) och Shenzhen (grundades av Deng Xiaoping som en ekonomisk frizon 1979).

Krummelurnamn skulle väl vara Stäket, Örnsköldsvik och Kristianopel…

Yangshuo – obekant och krummelurigt för Aftonbladet.