Det har varit många turer med värnplikten fram och tillbaka. Nu verkar ett avskaffande äntligen vara på gång. Men regeringen går egentligen bara halvvägs.

Pliktutredningen föreslår att värnplikten avskaffas i fredstid. Lagen kommer alltså att vara vilande till den dag då Sverige mot förmodan hamnar i krig. Då kan regeringen gå till riksdagen och be att den väcks till liv igen.

Det är förstås bra att det blir en ändring. Att skicka unga män i nästan ett års tvångsarbete kan aldrig vara acceptabelt. Nu har värnplikten mest varit en pappersprodukt de senaste 10 åren. När jag mönstrade för åtta år sedan behövde jag inte göra något annat än att visa totalt ointresse för att slippa lumpen. Kanske hade jag bara tur. Men av 31 personer i vår klass gjorde såvitt jag vet bara två stycken värnplikten. Och en var kvinna. Det har alltså i princip varit frivilligt under en tid.

Lite fånigt blir det ändå att behålla värnplikten i händelse av krig. Att ha en värnplikt i fredstid går väl an, det värsta som kan hända är att man får slita mot sin vilja i ett knappt år. I krigstid förväntas man emellertid offra sitt liv för landet. Då är värnplikten en fråga på liv och död. Självfallet ska värnplikten plockas bort helt och hållet! Och mönstringsplikten bör också plockas bort.

Staten ska inte tvinga medborgarna att dö för dess existens. Skulle Sverige hamna i krig får vi alla göra ett övervägande om vi vill försvara landet. De flesta skulle nog göra det. Men beslutet måste vi få fatta själva.