Så, online på riktigt igen efter ett dygn utan uppkoppling hemma…

”Svensk narkotikapolitik är inte grundad på forskning och vetenskapliga studier. Den kännetecknas väldigt mycket av starka känslor, starka åsikter och mycket tyckande. Däremot grundas den mindre på vetenskapligt dokumenterade fakta.”

Orden kommer från Sven Andréasson på Folkhälsoinstitutet. Det är dock inte ett angrepp på den svenska politiken som sådan, även om det först kan tolkas så. Folkhälsoinstitutet konstaterar bara att de studier som genomförs på det alkoholpolitiska området, och som utgår från totalkonsumtionsteorin, inte går att genomföra när det gäller narkotikapolitiken. Därmed blir det också mycket svårare att få kausalitet mellan restriktiv narkotikapolitik och färre narkomaner och dödsfall. Man kan jämföra med andra länder, men man kan inte se effekterna i svenska förhållanden eftersom vi aldrig har testat någon annan politik än den i dag existerande.

Samtidigt hävdar Socialstyrelsen att dödsfall relaterade till både heroin och metadon ökar, något som lätt kan tolkas som en kritik av användning av metadon, subutex och subuxone och därmed ett motstånd mot den lilla gnutta skademinimering som existerar i svensk narkotikapolitik. Men Sven Andréasson försvarar metadonprogrammet och menar att vi faktiskt inte vet i vilken grupp som dödligheten ökar på grund av ersättningspreparat som metadon. Eftersom preparatet är billigare än heroinet på gatan har det blivit ett gott komplement. Den restriktiva narkotikapolitiken skapar nya problem hela tiden.

Att metadonbehandling över huvud taget får förekomma i Sverige är visserligen ett steg framåt. Det öppnar för ett harm reduction-perspektiv, som finns på det alkoholpolitiska området men som varit svenska politiker helt fjärran när det gäller övriga droger. Problemet med sådana här larmrapporter som den Socialstyrelsen nu pekar på, är att de aldrig sätts i perspektiv. Eftersom den restriktiva narkotikapolitikens förträfflighet är ett axiom i Sverige söker man inte svaren i den förda politiken. Därför får man heller inga bra svar, därför riskerar åtgärderna att bli helt felaktiga och därför får vi onödiga dödsfall och onödigt lidande.

Det är ännu långt kvar till en öppen och konstruktiv narkotikadebatt i Sverige…