Här kommer en liten fortsättning på genomgången av motionsfloden, denna gång med fokus på miljöpartiet. Det är ett litet parti med få ledamöter, men det betyder inte att det saknas fullkomligt knäppa motioner. Tvärtom. Oj, vad det skrivs trams. Inget är för stort eller för litet att lägga i händerna på den lagstiftande församlingen.

Ett utdrag:

Ulf Holm vill verka för en skola ”fri från försäljning av snask och läsk”. Samme Holm vill även förbjuda bilar som drivs av fossila bränslen från år 2015. På sju år ska alltså alla bilar ersättas med miljöbilar. Sans och balans? Not really. Ulf Holm vill vidare ha en särskild skatt på djurförsök. Man kan tycka att det är ett rätt mesigt förslag från djurens gröna vänner i miljöpartiet att införa en skatt för att förhindra djurförsök…

Max Andersson vill ha en ”politik för lycka”, vilket av någon outgrundlig slump råkar vara just miljöpartiets politik.

Mats Perfoft vill återinföra den ”starka och stolta traditionen” med att betala räkningar via lantbrevbäraren.

Språkröret Peter Eriksson vill att Sverige bildar en världspark för fred och naturskydd i Arktis. Syftet är förstås att rädda världen, typ.

Esabelle Dingizian vill bekämpa den manliga livsstilen och få ett genusperspektiv på miljöfrågorna. Viktigt, viktigt.

Gunvor G Ericson vill ha en hästorganisation liknande Svenska Kennelklubben, som anses vara en föredömligt ”demokratiskt uppbyggd” organisation. Således krävs definitivt en ny hästutredning. Hur skulle vi klara oss utan den…? Hon vill också ha en kalorimärkning av alkohol, vilket stämmer ganska väl in på vad nedanstående filur har för tankebanor.

Jan Lindholm är inte klok. Han vill ha en ”grön alkoholpolitik”, vilket tydligen inkluderar varningstexter på alkoholförpackningar. Skälet är emellertid inte bara att man riskerar att bli full, slå sin fru, kissa på grannens fönster eller ramla omkull. Nej, ”såväl öl som vin är mycket kaloririka produkter som bidrar till problemet med övervikt”! Vad ska vi ha för varningstexter då? ”Varning! Du blir inte bara full om du dricker detta, bli blir fet också!”…? Motionärerna vill även återinföra de gamla striktare införselreglerna för alkohol (för de fungerade ju så bra), prioritera bekämpandet av brottslighet ”där alkohol är involverad” (så folk som begår brott när de är fulla syndar alltså extra mycket?) och bekämpa marknadsföring för alkohol.

Thomas Nihlén med flera vill ”förhandsgranska” (alltså ta sig rätten att eventuellt censurera) läkemedelsbolagens reklam för receptbelagda vacciner för konsumentens bästa.

Ulf Holms och Mikael Valterssons motion om mansrollen är tragisk läsning. Mannen ska aktiveras i jämställdhetsarbetet, förmås ta avstånd från prostitution och pornografi och samtidigt befrias från den schabloniserade könsrollen! Mannen ska alltså tvingas in i en fålla i syftet att befrias. Fascinerande.

De flesta motioner avslås. Men många av ovanstående skulle mycket väl kunna bli verklighet i någon form. Vi har redan fått varningstexter på alkoholannonser, varför inte en kalorimäkrning härnäst? Vi har redan jämställdhets- och genusanalyser som står oss ända upp i häcken. Motionerna ovan är bara ytterligare steg på vägen.