I morgon onsdag kommer riksdagen att förlänga och sedan permanenta en lag som ger Säkerhetspolisen rätt att avlyssna människor på politiska grunder. Sedan tidigare har lagen gällt extremiströrelser på både den röda och bruna kanten samt miljörörelser och nu lyfts några nya brott in som ger Säpo rätt att avlyssna.

¤ Statsstött företagsspioneri
Här finns på rak arm inte särskilt mycket att invända mot. Om det nu är ett så allvarligt problem att det verkligen kräver avlyssningsmakt ät Säpo, vill säga.

¤ Finansiering av terrorgrupper
Detta ger som svensk en liten fadd eftersmak med tanke på vad svenska staten i samarbete med CIA lyckades göra för att sätta Sverige på den spindelnätsliknande extraordinary rendition-atlasen: utvisningen av två egyptier under förnedrande former till tortyr i Egypten. Båda har i dag fått upprättelse, vilket är gott och väl, men hur i hela friden kunde det hända? Och vilka är lärdomarna? Här finns uppenbara risker att fler oskyldiga kommer att drabbas. Något terrorhot mot Sverige finns knappast, ändå trappas åtgärderna mot detta närmast förmenta hot stegvis upp. Även i lilla Sverige. Terrorismen används som skrämselskott för att öka den statliga kontrollen.

¤ Brott mot medborgerlig frihet (BrB 18:5)
”Brott mot medborgerlig frihet” beskrivs i Brottsbalken 18:5 som ”Den som övar olaga tvång eller olaga hot med uppsåt att påverka den allmänna åsiktsbildningen eller inkräkta på handlingsfriheten inom politisk organisation eller yrkes- eller näringssammanslutning och därigenom sätter yttrande-, församlings- eller föreningsfriheten i fara, dömes för brott mot medborgerlig frihet till fängelse i högst sex år.” Det är ett allvarligt brott och något som strängt bör bekämpas om man eftersträvar en stat som tar människors fri- och rättigheter på allvar. Att aktivt störa andras fult lagliga demonstrationer eller möten, något röda och bruna extremistgrupper sysslar med hela tiden (men som också förekommer när folk med ”civilkurage” stör sverigedemokraternas möten), bör vi se allvarligt på. Att låta Säpo gå in med avlyssning är emellertid ett ganska stort steg och risken är uppenbar att det öppnar för avlyssning för betydligt fler brott i framtiden.

Detta är inte i paritet med FRA-lagen i mina ögon. Avlyssning är inte fel per definition och vi får inte göra polisen helt tandlös. Men det betyder inte att det saknas kritik mot lagförslaget. Och att det varit så tyst från de flesta av oss är förstås inte alls bra. Tidningen Journalisten efterlyser ett resonemang om meddelarskydd och källskydd. Även Klamberg, Opassande och Hax har synpunkter.

Det går inte att komma undan det faktum att det är många avlyssnings- och övervakningsförslag som läggs och planeras just nu. Nästa år kommer exempelvis teledatalagringen. Det är definitivt ingen rolig trend vi ser och det finns således all anledning att fortsätta följa utvecklingen mycket noga med ett extra kritiskt öga.