Klimatalarmismen tar aldrig semester. SvD drar sitt strå till stacken genom att helt okritiskt ge plats åt miljö-forskaren och klimatalarmisten Johan Rockström. Rockström själv anser att hans åsikter baseras på ”den senaste globala forskningen”. Alla andra har alltså fel. Alla som presenterar forskningsresultat som inte visar på katastrofala klimatförändringar eller som ifrågasätter hur viss forskning tagits fram och/eller presenterats, kallas av Rockström för ”förnekare” och ”skeptiker”, underförstått att det rör sig om knäppskallar.

Vilka radikala åtgärder vill då herr Rockström se? Höjda skatter, förstås. Dessutom måste världens alla länder skriva under ett kontrakt om att bevara miljön. Höjda skatter är aldrig några problem, men bara det futtiga Kyotoprotokollets misslyckande borde skvallra om hur naiv Rockström är i sina tankegångar kring ett globalt kontrakt. Han säger vidare:

”Det brinner i knutarna. Vi har troligen inte mer än ett tiotal år på oss att få en ordentlig kursförändring. Och lyckas vi inte med det kan vi inte utesluta att vi rör oss mot farlig klimatförändring. Och vad är det? Jo, att klimatet blir okontrollerbart och självaccelererar utan att vi längre kontrollerar det.”

Sedan när har människan kunnat kontrollera klimatet? Vi kan för fan inte ens spå hur vädret kommer att bli fem dagar framåt i Gnesta! Problemet med resonemanget om ett ”självaccelererande” klimat är att alla världens naturkatastrofer i framtiden kan skyllas på människan. Varje gång vi ser en översvämning eller en period utan regn kommer det sitta skäggmurvlar och nickande mumla ”vad var det vi sa, vad var det vi sa…?”. Allt blir en självuppfyllande profetia, ty även i framtiden kommer människors dö under torrperioder och få sina hem dränkta av översvämningar. Och befolkningen i världen ökar, vilket innebär att fler drabbas.

Jag har inget emot att stater samarbetar för att bevara regnskogar och djurarter eller för att hindra hav från att växa igen eller fiskas ut. Och självklart måste vi hitta andra bränslen i framtiden. Men att skrämmas med svältkatastrofer, översvämingar, hetta och arktisk död på en och samma gång och inbilla människor om att klimatet var lugnt och oföränderligt innan människan börja bygga fabriker och köra bil är varken trovärdigt eller konstruktivt. Klimatet har alltid förändrats, ibland radikalt, och kommer fortsätta att göra det. Det tanken måste även Johan Rockström vänja sig vid.