Man kan i alla fall inte anklaga Lars Ohly för att vara populistisk när det kommer till skattepolitiken. Vänsterledaren är nämligen övertygad om att oppositionen ska kunna vinna valet på högre skatter för alla. Förfärande och fascinerande på samma gång, på något vis…

Efter att ha spelat martyr och utfryst stackare i såpan ”Peter Eriksson vill ha Mona Sahlin för sig själv” bidrar Ohly nu själv i högsta grad till splittringen inom oppositionen genom att framföra skatteförslag som han på förhand vet att varken socialdemokraterna eller miljöpartiet kommer att ställa upp på. Det sista Sahlin vill ha är en valrörelse där alliansen kan skrämma väljarna med ”skattechock!”-mantrat.

Som om inte detta var stolligt nog vill vänsterpartiet tvinga präster att viga homosexuella. I princip borde detta tolkas som ett brott mot religionsfriheten i landet. Bara den som tycker som vänsterpartiet vad könsneutrala äktenskap beträffar, ska få viga. Skulle detta realiseras går Sverige från en diskriminerande lagstiftning till en tvångslagstiftning som egentligen inte är ett dugg bättre. Pappskallar…