Även om man inte ska dra för stora växlar på några läsarreaktioner på den artikel om genus(pseudo)vetenskap som Tanja Bergkvist skrev, stärker de bilden av feminismen och genustänkandet som en företeelse som finns i akademins och politikens värld, inte i folkdjupet.

Feministiskt initiativ fick ynka 0,7 procent i förra riksdagsvalet, trots ett dragplåster som Gudrun Schyman. Det talar emot att det skulle finnas ett stort intresse för feminismen i Sverige, åtminstone den störda radikalfeminism som Gudrun Schyman, Ebba Witt-Brattström och Tiiiiiina Rosenberg et al. står för.

Det finns en upprördhet bland människor för att jämlikhetssträvandena har gått för långt, att feministerna ska lägga sig i snart sagt allting i vardagen. Inklusive vägskyltarnas utseende och vad barn har för kläder och leksaker. Feminismen i dag är så mycket mer än bara ”mäns och kvinnors lika värde”. Den har kommit att handla om kollektivism, pekpinnar och sexuell konservatism, långt ifrån den frigörelse som en gång förespråkades.

Visst är det bra om människor reagerar och tar avstånd. Det vore önskvärt om även regeringen kunde få tummen ur sin feministiska röv och ta avstånd från de virrläror som sitter i regeringskansliets väggar efter alla år med socialdemokratiskt styre. Men någon sådan tendens har vi ännu inte sett.