Den av vänstersympatisörerna omhuldade lagen om anställningsskydd, Las, får sig en bredsida på DN Debatt.

Att den svenska arbetsmarknaden behöver öppnas, dammas av och moderniseras är ingen nyhet.
Men det känns som att det var länge sedan Las diskuterades. Felet är regeringens. Endast centerpartiet har vågat beröra frågan, moderaterna har ryckt ut till den gamla ordningens försvar. Och därmed har inget hänt. Den arbetslinje som regeringen säger sig driva hamnar plötsligt i skymundan när det gäller reformeringen av arbetsrätten.

Från vänsterhåll har Las blivit en helig ko, ett slags symbol som bara måste försvaras till varje pris. Det är tråkigt att regeringen inte har vågat eller velat agera.