Som noterat nedan kommer minnet av Förintelsen att högtidlighållas i vanlig ordning den 27 januari. Men inte i Luleå. Den planerade minnesgudstjänsten och fackeltåget ställs in på grund av händelserna i Gaza. Enligt komministern i Domkyrkoförsamingen är det ”obekvämt” och ”malplacerat” att visa sympati med Förintelsens offer. Det är ett hårresande uttalande.

Det är trist att Israels agerande i Gaza ska behövas kopplas samman med judar som inte har något som helst med krig eller övergrepp att göra på detta sätt. Är folk verkligen så trångsynta?

Miriam Mozel Öström, judinna i Luleå, undrar följdriktigt: ”Hur kan man vara rädd att hålla ett fredligt fackeltåg för Förintelsen?”. Det kan man undra. Men… det är inte för Förintelsen, väl?