Kristdemokraterna vänder i kärnkraftsfrågan och vill nu slopa förbudet mot att bygga nya reaktorer, något Naturskyddsföreningen kallar ett ”klimatsvek” (blev klimatet ledset?).

Partiet gör därmed gemensam sak med folkpartiet när det gäller en framtida utbyggnad av kärnkraften i Sverige. Det är glädjande och mycket välkommet. Återstår då ett tydligt ställningstagande från moderaterna. Och så har vi centern kvar, som nog ingen riktigt vet var de står för tillfället.

Men nyckeln finns inte hos centern utan hos moderaterna. Enligt Reinfeldt fungerar allianssamarbetet på så vis att tre betvingar den fjärde. Om bara moderaterna kunde sluta sig till folkpartiets och kristdemokraternas linje skulle alltså centerpartiets kärnkraftsmotstånd kunna tvingas åt sidan och Sverige få en ansvarsfull energipolitik i framtiden. Om bara…