”Detta historiskt exempellösa hyllande av vidskeplighet i svensk press är den yttersta bekräftelsen av att vi i vår tid åter behöver en aktiv rörelse för upplysning, förnuft och sekulär humanism.”

Hans Bergström skriver läsvärt om behovet av upplysning och humanistisk hygglighet i stället för religiositet.