Vissa säger sig bli höga på livet. Andra använder gräs. Kanske kan även mjölk fungera, i alla fall om man bor i Schweiz.

Schweiziska myndigheter har nämligen förbjudit industrihampa som djurfoder. Orsaken är att de misstänker att det kan finnas THC i den mjölk som korna producerar. Och sådant är ju inte bra för barnen.

Det låter förstås rätt orimligt. Industrihampan innehåller såvitt jag vet väldigt små mängder THC och den mängd som hamnar i mjölken måste vara mikroskopisk. Du får nog sätta i dig en och annan tankbil om du vill känna något. Och så jäkla kul är det inte att dricka mjölk.

Det svenska jordbruksverket hälsar lugnande att ”det finns ingen som helst risk för den svenska folkhälsan”. Vi som blev så oroliga.

(Tipstack: Oscar)