Pengar gör oss inte lyckligare. Prylar är bara materiell, och därmed artificiell, glädje. Så brukar det låta från vänsterhåll när kritiken mot konsumismen och kapitalismen väller ut. Ändå är det anmärkningsvärt hur fixerad vänstern är vid just pengar.

LO har lagt fram en rapport i vilken de har tittat på inkomstutvecklingen för den så kallade ekonomiska eliten mellan 2003 och 2007, med bakåtblickar till 1950-talet. LO vill påskina att det faktum att de rikaste blivit rikare betyder att de fattigaste blivit fattigare. Det är märkligt hur ekonomer kan stå för ”en kaka som bara kan delas, inte expandera”-resonemanget. För om det inte förhöll sig så, skulle det vara ointressant för lågavlönade att högavlönade får mer pengar. Såvida det inte bara handlar om ren avundsjuka. Människor med vanliga löner måste förmås tro, att de rikare blir rikare på deras bekostnad. Så mobiliseras väljare till de partier som när de själva sitter vid makten höjer skatterna för vanligt folk.

Problemet borde inte vara att de rikaste blir rikare utan att de fattigaste inte blir rikare i tillräckligt hög grad. Människor hålls på mattan i Sverige av skattekilar och en bedrövligt hög beskattning på arbete. Många, väldigt många, lever från lön till lön och har inget utrymme att lägga undan pengar för oförutsedda utgifter. När kylen går sönder, bilen kärvar eller man drabbas av en vattenskada i badrummet blir det kris. För många är barnbidraget enda räddningen för att hålla ut innan lönen kommer in på kontot. Människor som har arbetat ett helt arbetsliv har väldigt små besparingar att falla tillbaka på. I ett välutvecklat och modernt land som Sverige borde det inte behöva vara så här.

LO klagar på att de rikaste har fått det bättre. Socialdemokraterna utger sig för att vara arbetarens vän. Faktum är att varken LO eller socialdemokraterna har gjort något för att förbättra villkoren för Sveriges låg- och medelinkomsttagare så att dessa grupper kan höja sin ekonomiska standard med eget arbete. Vi har i stället fått ett ofantligt stor grupp människor som är ekonomiskt beroende av vissa bidrag från staten för att över huvud taget överleva från månad till månad. Det är ovärdigt.

Alliansens bästa och viktigaste åtgärd har varit jobbskatteavdraget, som har gett låg- och medelinkomsttagare mer över av lönen varje månad. Detta vill oppositionen – arbetarnas vänner – sätta stopp för. Även om socialdemokraterna är beredda att behålla en del av skattesänkningen lär vi knappast få se något utvidgat jobbskatteavdrag i en rödgrön regering, trots att alliansens skattesänkningar för vanligt folk bara borde vara en inledning på något mycket större och mer långsiktigt: att möjliggöra för vanligt folk att stå på egna ben. Det ger självkänsla, det ger trygghet och det ger frihet – något LO och socialdemokraterna inte unnar oss.