”Topparna i högskolelandskapet måste bli fler och dalarna färre”, konstaterar utbildningsminister Lars Leijonborg på DN Debatt och säger därmed nej till att låta ännu fler högskolor bli universitet. Det är ett bra besked som gör att vi förmodligen i framtiden slipper se Mjölby Universitet och Sandhammarens Universitet. Men räkna med att oppositionen kommer att gnälla.

Medan socialdemokraterna satsade på kvantitet och såg antalet universitet som ett mått på framgångsrik utbildningspolitik, ser alliansregeringen till kvalitet. Och då handlar det om att begreppet universitet inte får urholkas. Det är standarden på undervisningen som är avgörande. I internationella rankingar hamnar ”framstående” svenska universitet som Lund och Uppsala ofta långt ned. Enligt Shanghai Jiao Tong-rankingen för 2008 är Karolinska Institutet överlägset bäst i Sverige med en 51:e plats.

Som listan visar nedan dominerar USA stort. Längre ned på listan smyger det sig in andra universitet i Europa. Paris (42), Köpenhamn (45), Oslo (64).

Topp 20 enligt Shanghai Jiao Tong:
1. Harvard University (USA)
2. Stanford University (UK)
3. Berkeley (USA)
4. Cambridge University (UK)
5. Massachusetts Inst Tech, MIT (USA)
6. California Inst Tech, CalTech (USA)
7. Columbia University (USA)
8. Princeton University (USA)
9. University of Chicago (USA)
10. University of Oxford (UK)
11. Yale University (USA)
12. Cornell University (USA)
13. University of California (LA, USA)
14. University of California (San Diego, USA)
15. Pennsylvania University (USA)
16. Washington University (Seattle, USA)
17. University of Wisconsin (USA)
18. University of California (San Francisco, USA)
19. Tokyo University (Japan)
20. John Hopkins University (USA)

… och svenska universitet:
51. Karolinska Institutet
71. Uppsala universitet
86. Stockholms universitet
97. Lunds universitet
201-302. Chalmers, Göteborgs universitet, KTH, Umeå universitet
402-503. Linköpings unversitet, Handelshögskolan

Märkligt nog hittas inte Örebro universitet, Mittuniversitetet eller Växjö universitet på topp 500 – trots socialdemokraternas enooorma satsning på den svenska utbildningen…