Den jämlikhetsideologiska fanan hålls högt när Aftonbladet hävdar att ”inkomstklyftor gör oss sjuka”. Ja, man blir genast varse vilken nivå diskussionen ligger på.

Det hävdas:
”I länder med stora inkomstklyftor är psykisk ohälsa, drog- och alkoholmissbruk, fetma och mord mer vanligt förekommande. De rika lider av skräck för den brottslighet som följer i ojämlikhetens spår, de fattiga ser på sig själva med skam och de rika med bitterhet.”

Det sägs inget om vilka inkomstnivåer vi pratar om. Om de sämst ställda ligger kring gränsen för extrem fattigdom och har svårigheter att klara sitt dagliga matintag, är det självklart att det föds både bitterhet och skam (och då har samhället betydligt större problem än att vissa är rika). Men om den stora breda gruppen med lägst inkomster klarar att försörja sig och det inte råder någon extrem fattigdom, är bitterhet mot de som har det bättre faktiskt bara avundsjuka och i värsta fall missunnsamhet. Inkomstklyftor i sig är inget problem, problem uppstår när de som har det sämst ställt inget har och det råder reell fattigdom.

Olikheter i människors levnadsstandard är inte onaturliga, de är djupt mänskliga. Jämlikhetsivrarna stirrar sig blinda på klyftorna i sig, inte nivå av levnadsstandard. I deras värld är det tragiskt nog bättre med en jämlikt utbredd fattigdom än en ojämlikt fördelad rikedom. Därför har socialismen aldrig lyckats leda ett samhälle till utveckling och välstånd. Därför drabbas socialistiska experimentstater alltid av fattigdom och ekonomisk stagnation. Därför är Aftonbladets ledarsida ett stort historielöst skämt.