Centerns ungdomsförbund CUF har på sin stämma tagit ställning mot sexköpslagen. Initiativtagare är Hanna Wagenius.

Jag blir glad. Detta är ingen fråga som vinner nya medlemmar eller cred från moderpartiet (däremot cred från många frihetliga personer där ute som i likhet med undertecknad applåderar och gläds åt beslutet) – tvärtom lär detta tvinga enskilda centerpolitiker att ta avstånd från sitt ungdomsförbund. Av den anledningen är det också lite modigt.

Hanna gjorde flera bra sakeri det korta inslaget. Dels lyfte hon fram Socialstyrelsens rapport Kännedom om prostitution 2007, som visar att det saknas bevis för kausalitet mellan sexköpslagen och en minskad prostution och som förtigits i debatten. Dels påpekade hon den moraliska aspekten, nämligen att människor måste få bestämma själva över sin sexualitet. Det är en helt central aspekt när lagstiftning mot sexköp diskuteras. Vi talar om kvinnors rätt till sin kropp som självklar i den fria aborträtten, men när det gäller att välja vem man vill ha sex med och under vilka omständigheter försvinner plötsligt denna rätt ut genom fönstret och frågan blir politisk. Det går naturligtvis inte ihop. Här behöver den numera rotade radikalfeministiska maktanalysen av den kvinnliga och manliga sexualiteten utmanas på bred front.

För en liberal räcker den moraliska aspekten för att underkänna lagen. I den politiska debatten måste emellertid även andra perspektiv lyftas in för att inte människor genast ska dra öronen åt sig. Det är viktigt att påpeka att sexköpslagen faktiskt inte finns till för sexsäljarna. Det är en attitydlag som ska förmå människor att ta avstånd från sex mot pengar. Lagens försvarare brukar sammanfatta dess syfte med ”att visa att det inte är OK att köpa sex”. Sexarbetarna har själva ingen möjlighet att kräva skadestånd från den som köpt en sexuell tjänst av dem, de ingår således inte i ekvationen och föga förvånande är det heller ingen politiker som är intresserad av deras åsikter. Allt detta går givetvis inte att få med i ett 90 sekunder långt inslag. Hanna berörde de viktiga delarna på ett kort och sakligt sätt.

Det är så här ett ungdomsförbund ska agera. Det brukar sägas att ett ungdomsförbunds uppgift är att agera blåslampa i baken på moderpartiet, men medan SSU i princip har blivit kommunister och Ung vänster fortsätter att vara radikala, har de borgerliga ungdomsförbunden fegat ur. Principiellt viktiga beslut må fattas på många stämmor, men det är sällan vi hör företrädare driva frågorna i media. Det är en sak att vara radikal på en förbundsstämma, en helt annat att vara det med SVT:s mikrofon i nyllet. Jag hoppas att CUF väljer att inte bara nöja sig med att detta positiva beslut är fattat utan att vi får se förbundets företrädare, kanske med Hanna Wagenius i spetsen, våga driva frågan öppet. Utmana. Inbjuda till debatt. Synas och höras. Först då kan det börja hända saker.

För övrigt röstade CUF-stämman även för att skrota Folkhälsoinstitutet med motiveringen att hälsa är individuell och att sänka tiden för upphovsrätt till 10 år.

Respektera andras val!