Forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, menar att ekologisk odling inte är bättre för miljön än vanligt konventionellt jordbruk. Den är till och med skadligare, berättar SVT:s Rapport.

Ekologisk odling utarmar markens näringsförråd, ger hälften så stora skördar och ger ett minst lika stort växtnäringsläckage som det vanliga jordbruket. Därtill minskar växtproduktionen med 25-50 procent, visar SLU:s studie (som inte verkar finnas på deras hemsida ännu). Ekoodlingen kräver alltså dubbelt så mycket mark för att producera lika mycket som den konventionella odlingen och har inga andra direkta fördelar odlingsmässigt.

Staten pumpar in 500 miljoner skattekronor i det ekologiska jordbruket varje år. Vågar vi hoppas på att det blir ett slut på detta efter SLU:s rapport? Knappast. Detta är egentligen gamla nyheter och de har hittills ignorerats. Förra året kritiserade SLU-forskarna Olof Andrén och Holger Kirchmann ineffektiviteten i det ekologiska jordbruket med omdömet att det var ett ”moraliskt förkastligt” slöseri. Och redan 1998 lades det fram en doktorsavhandling vid Uppsala universitet som visade att ekologiskt odlade råvaror fick sämre egenskaper än de som odlades med konventionella metoder (vilket bland annat märktes i sämre smak och lägre proteininnehåll).

Trots detta kommer folk säkerligen fortsätta att betala extra för sämre varor odlade på ett sämre vis. Det ger dem, märkligt nog, ett gott samvete.