Med Mona Sahlin spretar Socialdemokraterna åt alla möjliga håll. Det är svårt att svara på om partiet efter hennes tid som ledare kommer att ha gått åt vänster eller åt höger. Möjligen kommer vi bara att kunna se att det bar av rätt ned i diket.

Sahlin har exempelvis avfärdat idén om arbetstidsförkortning med den uppenbara invändningen att ”man tänker fel om man utgår ifrån att det bara finns ett bestämt antal jobb att dela på.” Det är en viktig markering. Från inte minst Vänsterpartiet har det länge kommit krav om en lagstiftad rätt till heltid samt 35-timmarsvecka, idéer som inte bara är ofinansierade och feltänkta utan dessutom skulle ställa till med enorm skada på arbetsmarknaden genom att göra arbetsgivare ännu mer obenägna att anställa.

Samtidigt fortsätter Sahlin den klassiska vänsteragitationen när det gäller vinster i sjukvården. Då är allt åter igen ett nollsummespel, ty tar ägare inom privat sjukvård ut en vinst går det automatiskt ut över patienterna, hävdar S-ledaren.

Det pratas ofta om behovet av tydlighet i politiken. Ett dåligt valresultat skylls ofta på att ”vi var för otydliga”. Mona Sahlin har en hel del att arbeta med. Det är nog många både inom och utom partiet som har svårt att svara på vad Socialdemokraterna egentligen vill göra om de vinner valet. Och varför.